Privacybeleid

Doeleinden van gebruik
G.K. Services B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van je bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met jou (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en (vi) het nakomen van wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen G.K. Services B.V., haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens G.K. Services B.V. groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van G.K. Services B.V.. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan
G.K. Services B.V. gegevens van jou die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar G.K. Services B.V. mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. G.K. Services B.V. gebruikt je persoonsgegevens niet voor adressenhandel. 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel
G.K. Services B.V. als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om jou, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van riverdale.nl. Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht
G.K. Services B.V. van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang G.K. Services B.V. geen verhuisbericht heeft ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij G.K. Services B.V. bekende adres en blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?
Je mag ons om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met
G.K. Services B.V. via advies@gezinsenergie.nl.

Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.